โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ค.บ.4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ค.บ.4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
.
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
📷 Maa noize

21,204 total views, 3 views today