การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565
.
.
วันที่ 3 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

15,415 total views, 1 views today