ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนา  จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการรายวิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบออนไลน์ zoom

11,721 total views, 76 views today