บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
.
วันที่ 25 มีนาคม 2566
ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

16,257 total views, 1 views today