โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านอำปึล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาในสังกัดคณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านอำปึล ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

25,440 total views, 1 views today