Home ข่าวจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (BRICC) ครั้งที่ 7

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (BRICC) ครั้งที่ 7

by education

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (BRICC) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 การประกวดการผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ให้แก่เด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษา ทีมก้านกล้วย ทีมที่ 1 รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเงินรางวัล 5000 บาท ทีม lady kids ทีมที่ 2 รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 2000 บาท อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปิยนันท์ พูลโสภา, อาจารย์ผ่องนภา พรหมเกษ ,อาจารย์ชนาภัทร คำพะรัก, และอาจารย์ ดร.ภัทริยากุล แก่นแก้ว

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00