หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายวิชาการ โครงการ การพัฒนาวิชาชีพครูสู่สากล : Productive Learning Society

โครงการ การพัฒนาวิชาชีพครูสู่สากล : Productive Learning Society

ผู้เขียน chousakun kassada

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธkนในพิธีเปิดโครงการ  การพัฒนาวิชาชีพครูสู่สากล : Productive Learning Society โดยทีมวิทยากร  อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ได้แก่ Professor Dr.Jazlin Ebenezer จาก Wayne State University และ Professor Dr. Woei Hung จาก the University of North Dakota จากประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่อาจารย์ บุคลากรเกี่ยวกับ Productive Learning,  STEM Education และ Problem based Learning
๒.เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาวิชาชีพเปรียบเทียบประเทศไทยและต่างประเทศ
๓.เพื่อนักศึกษาได้สร้างประสบการณ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ

ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น ๓ อาคาร ๔๑  คณะครุศาสตร์
   

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00