หน้าแรก ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรม โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพทางเลือกและสร้างอาชีพที่ 2 เพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพทางเลือกและสร้างอาชีพที่ 2 เพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ มีเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาทักษะอาชีพทางเลือกและสร้างอาชีพที่ 2
เพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เป็นการ บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สำหรับแต่ละวิชาเอกมีทางเลือกอาชีพให้นักศึกษา อย่างน้อย 1 อาชีพ โดยมีการเพิ่มฐานสมรรถนะสำหรับอาชีพนั้นอย่างเพียงพอ โดยพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 19 สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาและสร้างอาชีพที่ 2 ให้กับบัณฑิต
2.เพื่อพัฒนานักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าสู่วิชาชีพและสามารถเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้
3. เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการพัฒนาทักษะอาชีพและสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพทางเลือกได้อย่างเหมาะสม

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00