หน้าแรก ข่าว ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้เขียน chousakun kassada

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ zoom

โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ กรรมการและเลขานุการ
4.นายณัฐพงศ์ อุตส่าห์ดี ผู้ช่วยเลขานุการ

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00