หน้าแรก ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรม การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. อาจรย์ ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โดยมีนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสาร เข้าร่วมจำนวน 50 คน จัดขึ้น ณ อาคาร 14 ชั้น 2
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00