Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง MODUL 1 : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง MODUL 1 : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 3

by education
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Modul 1 : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ โหลดภาพได้ที่ https://shorturl.asia/QrGxY

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00