Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง Modul 1 : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง Modul 1 : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 2

by education
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Modul 1 : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
โหลดภาพได้ที่ ✅https://shorturl.asia/Mhx7k

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00