Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสมาธิและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสมาธิและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3

by education
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสมาธิและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 โดยมี อาจารย์ ดร.ณีน์นรา ดีสม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ภายในงานได้รับเกียรติจากนายประยงค์ เครือแก้ว รองศึกษาการจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าอบรม วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถผลิตสื่อการสอนที่บูรณาการสื่อเทคโนโลยีและสื่อผลิตมือเชิงสร้างสรรค์ สำหรับเสริมสร้างสมาธิและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00