ประกาศ
ข่าวทั่วไป

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ภาระงานของอาจารย์ 2.ภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิตฯ 3.การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง 2562) 4.การเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกดาวษ์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 5.การเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร [อ่านต่อ..]

227 total views, 1 views today