No Picture
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “อินทนิล เกมส์” ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “อินทนิล เกมส์” ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 463 total views, no views today

463 total views, no views today

ประกาศ

การแสดงนิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้จัดการแสดงในรายวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยการแสดงในครั้งนี้ได้ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าชมในครั้งนี้ ณ ลานชั้น 1 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 433 total views, 1 views today

433 total views, 1 views today

ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัด การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” ในวันที่ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบทความวิจัย (Call for Papers) :  บัดนี้ – 15 เม.ย. 61 ลงทะเบียนร่วมงาน : บัดนี้ – 20 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียด : ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก 089-7006646 [อ่านต่อ..]

399 total views, no views today