ประกาศ

บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงไต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา   762 total views, no views today

762 total views, no views today