Home งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเต็มรูป 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมสรุปและพัฒนากิจกรรม

โครงการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเต็มรูป 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมสรุปและพัฒนากิจกรรม

by chousakun kassada

โครงการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเต็มรูป 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมสรุปและพัฒนากิจกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปกิจกรรมเพื่อพัฒนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เต็มรูป 1 และการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เต็มรูป 2 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปกิจกรรมเพื่อพัฒนาการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เต็มรูป 1 และการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เต็มรูป 2

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00