ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีปิดกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 19.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยก่อนที่จะเริ่มพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ได้มีการประกวดแสตนเชียร์ของแต่สี ซึ่งแต่ละสีสามารถสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใคร ต่างโชว์ไม้เด็ดของตัวเองออกมาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม จากนั้นสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงผลการจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ดร.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขัน 262 total views, 6 views today

262 total views, 6 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กีฬา “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 ธันวาคม  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ปี คือ สีม่วง สีเหลือง สีเขียว และสีชมพู ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬา 5 ชนิด คือ ฟุตซอลชาย-หญิง วอลเล่บอลชสย-หญิง เซปักตระก้อชาย-หญิง บาสเกตบอลบอลชายและกีฬาพื้นบ้าน และมีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ ในการจัดกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา [อ่านต่อ..]

116 total views, 4 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กาประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 4 551 total [อ่านต่อ..]

551 total views, 2 views today