คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่ผ่านการประเมินภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5,357 total views, 35 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.