หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายวิชาปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน)

โครงการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายวิชาปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน)

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายวิชาปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการสัมมนาเรื่อง “การถอดบทเรียนในการไปปฏิบัติทดลองสอนในถสานศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน” การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดผ่านระบบออนไลน์ zoom
    

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00