มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำนักแสดง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแสดง ณ โรงเรียนสิรินธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นำนักแสดง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแสดง
ณ โรงเรียนสิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร์
.
ในงานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1
(1st Thailand Cultural Exchange Festival : 1st Thailand-CEF)
.
จัดระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลางสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนใหม่)
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

16,352 total views, 3 views today