การประชุมแนวทางการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตามฝ่ายงาน ปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตามฝ่ายงาน ปี 2566 เพื่อรับทราบแนวทางการรายงาน และ กำหนดวันรายงานประจำเดือน และเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น (summer camp) ชั้นปีที่ 5 (รหัส61) ระดับเครือข่ายอีสานตอนล่าง ณ ห้องประชุมช้างแดง

 

5,748 total views, 5 views today