Home ข่าว ป.บัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรมรับน้อง​หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

กิจกรรมรับน้อง​หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

by Audiovisual M

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะครุศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมรับน้อง ​หลักสูตรประกาศนียับตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2566 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธที่ดี​ระหว่างรุ่นกับรุ่นน้อง รุ่นปี 2565 และ 2566 และเพื่อเป็นการปรับตัว และเตรียมความพร้อมในการเรียนหลักสูตร​ ประกาศนียับตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00