โครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธุ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ2560-2564
2.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
3.เพื่อจัดทำแผนกลยุทธิ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
4.เพื้่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผนกลยุทธิ์ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.เพื่อให้บุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธิ์ของคณะ

 

1,938 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*