การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โดยมีประธานหลักสูตรและประธานกลุ่มวิชาในคณะครุศาสตร์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

200 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*