เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ตรี โท เอก เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

0
638

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต  ค.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ค.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์ http://graduate2.srru.ac.th/
เว็ปไซต์ http://ictedu.srru.ac.th/
Facebook
 https://www.facebook.com/ICTEDU.SRRU/

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้