รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(กศ.บป.)ประจำปีการศึกษา 2559 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)

0
5930

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)ประจำปีการศึกษา 2559 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และเว็ปไซต์ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ. 2559
http://www3.srru.ac.th/ 

รายละเอียดการสมัคร

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้