สาขา ICT จัดงาน MOU ร่วมกับ Bimedical Informatics Center, Binh Duong University, Vietnam

0
393

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้างกระ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Bimedical Informatics Center, Binh Duong University, Vietnam โดยคณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ และ  Mr. Dao Van Tuyet Director of Bimedical Informatics Center เพื่อแลกเปลี่ยนรู้ด้านงานวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ระหว่างสองสถาบัน  และเวลา ๐๙.๓๐ น. มีการสัมนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อ  The ICT For Teaching and Learning In The Region โดยมีตัวแทนจากไทย เวียดนาม, กัมพูชา,เวียดนามและพม่าเป็นผู้นำเสนอ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกและคณาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง

DSC_0011DSC_0028 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0078 DSC_0093 DSC_0120 DSC_0138 DSC_0144DSC_0195 DSC_0197 DSC_0294 DSC_9357 DSC_9501 DSC_9502

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้