รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ 2558

0
245
การประเมิน SAR2015

วันที่ 21 กันยายน 2559 คณะครุศาสตร์ ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการขับเคลื่อนของ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่เต็มตามศักยภาพ และมีผลประการเมินในวงรอบ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 อย่างไม่เป็นทางการดังภาพ14433101_10205510214633276_2525041241463042356_n

« 1 ของ 2 »

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้