ประชุมเตรียมความพร้อมรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (สังเกตและมีส่วนร่วม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (สังเกตและมีส่วนร่วม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ณ ลานชั้น 1 อาคาร 41

766 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*