โครงการ “วันสงกรานต์ ครุศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีไทย” ประจำปี 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัุตตุการ คณบดีคระครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ “วันสงกรานต์ ครุศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีไทย” ประจำปี 2561 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2,255 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*