โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2559

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา หมู่ที่ 5 บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2. มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
– ค.บ.คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
– ค.บ.ดนตรี 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 8,000 บาท มีบ้านพักครูให้ ติดต่อสอบถาม 0973414779
ลงข่าว วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2559