โครงการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL 2)

โครงการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL 2)
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

5,444 total views, 1 views today