ประกาศ!!!ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username)  และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง เพื่อรองรับการดำเนินการตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ตามประเภทผู้ใช้งาน ดังนี้

  1. นักศึกษาทุกระดับปริญญา ลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยระบุ

– ชื่อผู้ใช้ : รหัสประจำตัวนักศึกษา จำนวน 11 หลัก

– รหัสผ่าน : รหัสประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก

  1. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยระบุ

– ชื่อผู้ใช้ : ชื่อภาษาอังกฤษ.ตัวอักษรแรกของนามสกุล ลงท้ายด้วยด้วย @srru.ac.th

– รหัสผ่าน : รหัสประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก

สอบถามหรือแจ้งแก้ไขชื่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  ชั้น 3 อาคาร 28

โทรศัพท์ 044-710047 ต่อ 0704  IP Phone 0704

Website : cc.srru.ac.th 

E-mail : cc@srru.ac.th  

Facebook fanpage : Computer Center SRRU

325 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*