ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 995 total views, no views today

995 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสุรินทร์

๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.อุดม หอมคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสาขาต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสุรินทร์” เพื่อเผยแพร่หลักสูตรและประชาสัมพันธ์รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มีลักษณะการจัดงาน ๒ กิจกรรม ๑.จัดนิทรรศการมีชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานในการจัดการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ที่ประสบความสำเร็จ ๒.การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษา ๒๐ ปี ข้างหน้า ของจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายภาพโดย : นายณัฐพงษ์ อุตส่าห์ดี [อ่านต่อ..]

631 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวทั่วไป

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์ Course ware

๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษษของรัฐเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์ จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ Courese ware ของคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ณ ห้องสมาทคลาสรูม ชั้น ๒ ตึก ๔๑ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 648 total views, no views today

648 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Post test ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่

ตรวจสอบหมายเลขที่นั่งสอบตามรายชื่อได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/0B2DN3yuNT_Y1d29oTEZnNkJjVVE/view Cr.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   395 total views, no views today

395 total views, no views today