ข่าวการอบรม

คณะครุศาสตร์ ขอเลื่อนการอบรมในรุ่นที่ 2 ไปอบรมรวมกับรุ่นที่ 3

คณะครุศาสตร์ขอเลื่อนการอบรมในรุ่นที่ 2 เนื่องจากมีผู้ยืนยันการเข้ารับการอบรมน้อยกว่า 15 คน จึงขอนำรายชื่อผู้ยืนยันการเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2 ไปอบรมรวมกับรุ่นที่ 3 ในวันที่ 7-10, 7-11 ธันวาคม 2563       1,255 total views, 1 views today

1,255 total views, 1 views today

ข่าวการอบรม
ข่าวการอบรม

กำหนดการอบรม รุ่นที่ 3 หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

กำหนดการอบรม รุ่นที่ 3 หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   835 total views, 2 views today

835 total views, 2 views today

ข่าวการอบรม
ข่าวทั่วไป

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ดังเอกสารที่แนบมา) บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมได้ที่ https://bit.ly/3l4Js80 . ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ https://bit.ly/3nne8TJ . ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ได้ที่ http://bundit.srru.ac.th/ . ตรวจสอบการแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://bit.ly/30AQERB . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.สร. โทร. 0 4471 0047 ต่อ 1000, [อ่านต่อ..]

845 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. และ 19.00 น. ตามลำดับ โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. [อ่านต่อ..]

477 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

แจ้งการจัดสรรลิขสิทธิ์ Zoom Application

การจัดสรรลิขสิทธิ์ Zoom Application เพื่อการประชุมทางไกล (Conference) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือดำเนินกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ตามภารกิจ โดยไม่จำกัดระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง หรือจำนวนครั้งในการใช้งาน ติดต่อการใช้งาน Zoom Application ได้ที่ แบบฟอร์ม การขอใช้งานโปรแกรม Zoom ตรวจสอบตารางการใช้งาน   หรือติดต่อ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ 218 total views, 1 views today

218 total views, 1 views today

ข่าวงานประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,105 total views, 1 views today

1,105 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ไหว้ครู-สู่ขวัญ ชาวพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู-สู่ขวัญ ชาวพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   117 total views, no views today

117 total views, no views today