ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากข้าราชการ   ดาวน์โหลด         169 total views, no views today

169 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการย้ายเว็บไซต์ไปยังระบบสำรอง

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการดำเนินการย้ายเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเว็บไซต์หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยรวม 39 เว็บไซต์ไปยังระบบสำรอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 (หลังเวลาปฏิบัติราชการ) ตั้งแต่เวลา 18.00-07.00 น. เพื่อปรับปรุงให้เว็บไซต์มีความเถียรและปลอดภัยมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ในช่วงเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นระยะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้   81 total views, no views today

81 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ​

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ​ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 358 total views, 1 views today

358 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประชุม เรียน คณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ด้วยคณะครุศาสตร์ มีข้อราชการแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒)

ขอเชิญประชุม เรียน คณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ด้วยคณะครุศาสตร์ มีข้อราชการแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒) การเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น ๓ อาคาร ๔๑  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 271 total views, no views [อ่านต่อ..]

271 total views, no views today