ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงแบ่งปั่น สานสัมพันธ์ ชาวม่วง-เขียว ประจำปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานในงาน “ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงแบ่งปั่น สานสัมพันธ์ ชาวม่วง-เขียว ประจำปี 2561” พร้อมทั้งผู้บริหารทุกคณะ ร่วมมอบความสุขและมอบของรางวัลปีใหม่ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 263 total views, no views today

263 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ ขอขยายระยะเวลานำเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีนโยบายให้การสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้นำส่งภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ขอขยายระยะเวลานำเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นำส่งที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม     374 total views, no views today

374 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

กีฬาสีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561 ณ โรงยิมส์พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 220 total views, no views today

220 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2562 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วม ภายในงานมีการจับสลากให้ของขวัญแก้นักศึกษา และมอบของขวัญมอบให้กับนักศึกษาโดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และร่วมรับประทานอาหารกลาองวันร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 41 206 total views, no views today

206 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองศาสตราจารย์ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ นักวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 27 สาขาวิชา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมวิพากษ์ครั้งนี้ราว 500 คน และหลังจากการประชุมวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้แล้ว ภารกิจต่อไปคือ ในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 นี้ สภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเชิญอธิการบดี และคณบดีคณะครุศาสตร์จากทุกสถาบันมาร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการนำหลักสูตรกลางราชภัฏไปใช้ จะมีการพัฒนาอาจารย์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนอาจารย์ [อ่านต่อ..]

674 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ ๔๕ “อินทนิลเกมส์”

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ ๔๕ “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 454 total views, no views today

454 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมพบนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการจัดประชุมพบปะนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา รายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 951 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 1,150 total views, no views today

1,150 total views, no views today