การแสดงนิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้จัดการแสดงในรายวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยการแสดงในครั้งนี้ได้ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าชมในครั้งนี้ ณ ลานชั้น 1 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์

615 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*