ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน สำหรับโรงเรียน ตชดที่ 21 (ระยะที่ 1) ในวันที่ 7-8 พ.ค. 61 ณ อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์

 

774 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*