ข่าวทั่วไป

“อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู”

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิธี”อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู”  ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความเคารพต่อ ครู อาจารย์ แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่สั่งสอนให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งในอดีต และปัจจุบัน  โดยจัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซี่ยม อาคาร 40            1,255 total views, 1 views today

1,255 total views, 1 views today