โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาเข้าสอบ โดยชั้นปีที่ 1-2 สอบในวันเสาร์ และชั้นปีที่ 3-4 วันในอาทิตย์ ณ อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

142 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*