ประชุมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  จำนวน 19 หลักสูตร โดยมีคณบดีทุกคณะและประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

388 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*