สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสุรินทร์

๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.อุดม หอมคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสาขาต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสุรินทร์” เพื่อเผยแพร่หลักสูตรและประชาสัมพันธ์รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
มีลักษณะการจัดงาน ๒ กิจกรรม
๑.จัดนิทรรศการมีชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานในการจัดการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ที่ประสบความสำเร็จ
๒.การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษา ๒๐ ปี ข้างหน้า ของจังหวัดสุรินทร์

ถ่ายภาพโดย : นายณัฐพงษ์ อุตส่าห์ดี
โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา

559 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*