โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง เป็นประธานในโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

527 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*