มอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ร้อยตำรวจโท ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบเครื่องหมาย “นักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์”จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะผู้เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบโดย ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ พ.ต.อ.เชน ทรงเดช และคณะ

4,588 total views, 4 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*