งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในภาคเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๘๖ รูป ณ บริเวณถนนหน้าหอประชุมใหญ่ หลังจากนั้นได้เคลื่อนขบวนเครื่องราชสักการะ มายังหอประชุม เพื่อร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑”
โดยในเวลา ๐๙.๐๙ น. มีพิธีวางเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง จาก 25 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีได้นำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (เพลงสดุดีพระแม่เจ้า) และสำนักงานอธิการบดีร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม “แสดงเคารพเทิดทูน บูชาพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด” ให้นักศึกษาแสดงความรักและความเคารพเทิดทูน บูชาพระคุณแม่ ซึ่งเป็นภาพแห่งความประทับใจและอบอุ่น และเสร็จสิ้นทุกคนภายในหอประชุมใหญ่ก็ได้ร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนมพร้อมกัน 

                                                                              

 

694 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*