กีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่16-17 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้ตรงตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพครู และพัฒนานักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านกีฬา ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการใช้การออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์

 

 

1,502 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*